Xanh dứt điểm quá khét

Trận gà xanh dứt điểm đối thủ quá khét. Không những dứt điểm hay mà né đòn cũng tởm nữa, giống con cọp Thomo quá anh em nhỉ