Việt Nam đánh Mỹ

Trận chiến Việt Nam đánh Mỹ. Quá hay cho gà Việt khôn khéo đâm cựa cực mau lẹ