Xấu nhưng cháu là đầu gấu

Mã xấu xấu thế thôi nhưng mà gấu nhất trường gà đấy các bác. Đá đối thủ bung luôn