Trận gà cứu chủ quá hay

Trận gà hay của hai chiến kê. Thật sự cả hai đều hay, trận này hòa thật là xứng đáng phải không anh em