Đòn cáo hạ gục đối phương

Với những chiến kê có đòn cáo thì đó là điều quá đáng sợ cho đối phương. Trận này Meron dính đòn cáo đã xin bốc ngay lập tức