Ra chân chính xác, nhanh, gọn, lẹ

Cú ra chân chính xac đến từng milimet. Bản năng sát thủ thực sự, ra đòn nhanh gọn lẹ rất hiểm