Trận chiến Việt vs Thái

Trận chiến giữa gà Việt với gà Thái Lan. Dòng gà Thái vẫn ở đẳng cấp khác quá, gà Việt chạy không kịp