Đây mới là chồng độ này

Độ này chồng cùng lúc luôn, 1 chấp 2 và cái kết. Đừng tưởng đông mà tao sợ