Kinh khủng đá gãy giò

Quá nhanh và lực, đá gãy giò đối thủ trong tích tắc