Trận đấu súng quyết liệt

Thả ra là lao vào nhau đấu súng quyết liệt. Chắc chắn những anh em ở bồ sẽ nghe rất rõ những tiếng vỗ cánh và đá rất mạnh của 2 chiến kê