Xanh mồng trích của chú Ba Cọp

Lại là một trận đấu nữa của xanh mồng trích. Trận này thì quán hiều anh em biết rồi, xem lại mà vẫn thế con gà đá hay thật chứ. Mê lối đá của em nó luôn

Xem trận gà xanh mồng trích uống máu đối thủ