Ngang sức nhưng thua tài

Cả hai đều rất hay, nhưng chiến thắng chỉ giành cho 1 bên. Cuộc đọ sức cân bằng nhưng lệch tài