Đòn chết người của gà bướm

Gà bướm được đánh giá cao về cách ra đòn. Với ưu điểm đá nhanh, chính xác thì gà khét đã gục ngay tại trận. Cùng xem những đòn đá chết người của gà bướm