Trận gà chồng độ đẳng cấp

Trận gà bướm chồng độ quá đẳng cấp. Võ to lắm mới đá 2 trận liên tiếp được anh em ạ. Chủ hôm nay ăn to