Cái kết của lông độc

Trận chiến của một chiến kê có màu lông khá độc đáo. Ae cùng xem kết của em ấy nhé